Missiyonumuz

Zemin Parke

Missiyonumuz

Misyonumuz

Uluslararası platformda tanınan,dünya standartlarında,çagdaş yenilikleri takip eden ve yeniliklere öncülük eden,diger saglık kurulusları tarafından örnek alınan şirket olmak.Yurt içinde ve yurt dısında tüm müşterilere en yüksek kalitede eşit yapım hizmeti veren parke zinciri oluşturmak.

Kalite Hedeflerimiz

 1. Herkese eşit ve bütüncül yaklaşımla yüksek kalitede parke  hizmeti sunmak.
 2. Parke sektöründe isdihtam yaratmak.
 3. Uluslar arası standartlarda parke hizmeti vermek.
 4. Gerek Türkiye gerekse yurtdışında parke sektöründe lider konumda olacak bayi zinciri oluşturmak.
 5. Hizmet verdiğimiz tüm insanlara yüksek yaşam kalitesi sağlamak.
 6. Sevgi ve saygının yoğun olduğu ve tüm çalışanların sunduğu hizmetten tatmin olduğu bir çalışma ortamı yaratmak.

Değerlerimiz

 1. Güvenilir çalışma alanı ve hizmet alanı
 2. Hakkaniyetli bir parket hizmeti
 3. Yeniliklere açıklık
 4. Mimari etik kurallara bağlılık
 5. Çalışan haklarına saygılı
 6. Takım ruhuna sahip bir çalışma ortamı
 7. Verimli, etkili, etkin ve sürekli bir hizmet sunumu